Yol Yapımı

İlk insanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve çeşitli tehlikelerden korunabilmek için sık, sık yer değiştirme ihtiyacını duymuşlardır. Dolayısıyla yol tarihinin insanlığının tarihi...

Faaliyet Alanları
Bize Ulaşın!


  • info@oztaslarinsaat.com
  • (02) 123 000 111
  • (02) 123 000 222

Yol Yapımı

İlk insanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve çeşitli tehlikelerden korunabilmek için sık, sık yer değiştirme ihtiyacını duymuşlardır. Dolayısıyla yol tarihinin insanlığının tarihi ile beraber başladığı ve uygarlığın ilerlemesine paralel değişimler gösterdiği, böylece devam edeceği kabul edilebilir.

Yaşamları ile ilgili kaynaklara en kısa yoldan erişmeyi sağlayan ve izlerden oluşan patikaları kullanan ilk insanlar bilinen en eski taşıt olan kızağı keşfedince karşılaştıkları çekim zorluğunu yenmek için eğim ve genişlik gibi hususlarda yer yüzeyinde değişiklik yapmak ihtiyacı duymuşlar ve böylece ilk yollar oluşmaya başlamıştır. Bununla beraber yol tekniğinde ilk gelişmelerin M. Ö. 5000 yıllarında tekerleğin icadı ile başladığı kabul edilmektedir.

Tarihte ilk önemli yollara M.Ö. 3500 yıllarında olmak üzere Mezopotamya bölgesinde rastlanmıştır. Akdeniz'de Girit adasında rastlanan ve M.Ö. 359 yılında Babil ile Mısır arasında yapıldığı saptanan yol bilinen en eski önemli yollardan olup bu arada Orta ve Güney Amerika'da Mayalar, Aztekler ve İnkalara ait yol kalıntıları da bulunmuştur.

1. Bugün, ülkemizde karayolları, otoyollar, devlet yolları, il yolları ve köy yolları olmak üzere dört sınıfa ayrılır. Otoyol, devlet ve il yolları ağına giren yol geçkilerini ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevzuatı kapsamına giren yerlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onayına sunmak, imar mevzuatı dışında kalan yerlerde ise doğrudan doğruya saptamak, hazırlayacağı programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah ettirmek, onarmak ve güvenle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak.
2. Yol yapımı, bakımı ve onarımı hakkında teknik esaslar ile vasıf ve şartları saptamak.
3. Yolların kullanılmasına ilişkin esas ve kuralları koymak, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek.
4. Gerekli harita etüde ve proje içlerini yapmak ve yaptırmak.
5. Yol yapımı, bakımı, onarımı ve güvenle işlemesine ilişkin gerekli malzeme, makine teçhizat ve taşıtlarını seçmek, sağlamak, depo etmek, kullanılır durumda bulundurmak ve ihtiyaç duyulan tamir atölyeleri ile çeşitli amaçlı yol boyu tesislerini kurmak, teçhiz etmek ve kiralamak.